Hướng nghiệp

Hướng nghiệp: Chúng tôi sẽ giúp các em học sinh, sinh viên tìm được những công việc, chọn ngành, chọn nghề phù hợp với năng lực và sở thích của mình.