• Phương pháp học/How to learn

  Phương pháp học/How to learn

  Phương pháp đào tạo trên mạng của CCE cho phép người học có thể thực hiện các hoạt động nhằm phát triển cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc và viết. Người học có thể: Truy cập và tải bài xuống, chép hoặc in ra giấy các bài học. Nhận […]

 • 6 Kỹ Năng Để Học Qua Mạng Được Thành Công

  6 Kỹ Năng Để Học Qua Mạng Được Thành Công

  Anh Nguyễn Lương Hoà, một sinh viên khoá 73 chương trình Cử Nhân Biên Dịch đã gởi cho CCE bài dịch dưới đây. Nhận thấy đây là một bài biên khảo rất có giá trị đã được rút ra từ kinh nghiệm sống và học tập của những sinh viên […]

 • Học từ xa lấy bằng đại học

  Học từ xa lấy bằng đại học

  Hôm qua là thời hạn cuối cùng thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển NV3 vào các trường ĐH-CĐ. Những thí sinh chưa trúng tuyển vẫn còn nhiều con đường lựa chọn khác, trong đó có hình thức học ĐH từ xa. Chỉ cần nộp hồ sơ xét tuyển Hiện […]

Bài Mới