Phương pháp học/How to learn

Phương pháp đào tạo trên mạng của CCE cho phép người học có thể thực hiện các hoạt động nhằm phát triển cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc và viết. Người học có thể:

  1. Truy cập và tải bài xuống, chép hoặc in ra giấy các bài học.

  2. Nhận các file âm thanh và hình ảnh đi kèm với bài học.

  3. Nghe và trả lời vào máy. Các file âm thanh sẽ tự động được chuyển về thầy giáo nhờ các chức năng đã được thiết kế sẵn.

  4. Thảo luận với cả lớp về một đề tài của bài học (Discussions)

  5. Trả lời các câu hỏi trong bài tập và nêu câu hỏi nhờ thầy giáo giải đáp (E-mail).

  6. Trao đổi tức thời với các bạn trong lớp (Chat room).

  7. Trình bày một đề tài trước lớp (Presentations).

  8. Làm các bài trắc nghiệm và nhận kết qủa tức thời (Quiz, Test)

  9. Nhận kết quả điểm thường kỳ (My grades), chương trình học (Syllabus) và danh sách các bạn cùng khóa (Class roster).

phuong-phap-hoc-tieng-anh-nhanh-nhat

Sau khi đã đăng ký chính thức một khóa học, bạn sẽ nhận được một số tài khoản (account number). Bằng cách gõ vào chỗ quy định trong mục Bài học, bạn sẽ được nhận vào lớp (một màn hình giới thiệu môn học và nội dung bài học sẽ hiện ra). Từ đây bạn sẽ thường xuyên sử dụng các chức năng nêu trên để tham gia và hoàn thành khóa học. Giảng viên sẽ lần lượt đưa nội dung của từng bài học vào mạng, mỗi bài học (unit) được duy trì trên mạng trong suốt khóa học nhằm giúp cho những SV chưa quen với phương thức đào tạo qua mạng có thể theo kịp bài học. Nhờ thế, các học viên vào mạng muộn vẫn có thể nghe hoặc xem bài giảng, làm các bài tập, trả lời câu hỏi hoặc tham gia thảo luận một đề tài cụ thể với các bạn cùng khoá khác.

Học viên phải hoàn thành ít nhất 50% số Unit Assignment với kết quả trung bình từ 50% trở lên. Đối với các chứng chỉ, kết quả học tập cuối khoá là kết quả trung bình của các Unit Assignment. Đối với chương trình đào tạo hệ đại học, kết quả trung bình của các Unit Assignment chiếm 20% – 30% kết quả cuối cùng của mỗi chứng chỉ.

Chú ý các nút biểu tượng sau đây thường được dùng trong bài giảng:

Nghe một đoạn văn
 
Gởi thư cho thầy giáo
Lắng nghe các từ được lặp lại Hạn chót nộp bài gần đến
Đọc đoạn văn sau đây Xem video
Viết câu/đoạn Đề nghị nêu câu hỏi
Nói vào micro Luyện tập, làm bài tập
Nghe nhạc Chữa bài tập
Trao đổi với bạn trong lớp (chat) Điện thoại