Nhiều lúc cuộc đời không thể như thế này

Đây là ông bố của năm chăm sóc con trai rất tận tình =))

anh-vui-1
truyền nước biển kiểu này chắc chết

Kiểu này thì thành bác học hay là tiến sĩ bậc cao nhất

anh-hai-1
Nhiều lúc nói trước bước không qua